• 435

Global GAP and LINA Network Develop The Agriculture 4.0 in Vietnam

Đọc tin này bằng Tiếng Việt

Celebrating the ASEAN champion of the Vietnam football team after 25 years of waiting.

In the sphere of glory, LINA also has a new announcement to the community:
Get news at LINA News: https://t.me/LINANETWORK

LINA NETWORK and Global GAP are in cooperation with supporting and building the 4.0 Agriculture model in Vietnam.

Global GAP is a global organization (More than 140 offices around the world) with a core mission of building safe, sustainable agriculture across the globe.

👉👉 As we know, in June 2018, at the Economic Forum, hosted by the Central Economic Committee in collaboration with the Government Office, held a seminar on Agriculture in industry 4.0. Chairman of LINA NETWORK – Mr.Vu Truong Ca and Mr.Truong Gia Binh – Chairman of FPT Technology Group once said: “Only technology applications, especially the current 4.0 technology, are able to solve the problem of Vietnam’s agricultural products: have a pumper crop but low demand; high demand, have a poor crop”.

Mr.Vu Truong Ca at the Economic Forum

“This is still an issue for Vietnam Agriculture. And #export #will be the best solution for the issue above. However, to export #agricultural products #still and a lot of difficulty for farmers.

In fact, the export standards differ from country to country. How to create common criteria for all countries in the world or, the most basic export criteria are set by a region? For example, ASIA, EU, UK, etc!

👉👉 And today, based on the #general demand of the market, the wishes of the farmer, the potential of the industry, LINA NETWORK will work with Global GAP to build the Agriculture 4.0 models, especially using for #Durian plants.

The way to 100 hectares durian plants

With 100 hectares of durian plants (In 2018, 28 Hectares, Mr. #Sang – the owner, has obtained 800 #tons of Durian, respectively 15 million USD revenue), he’s had the harvest in Cam Ranh – Nha Trang.

Accordingly, LINA and Global GAP will develop GLOBAL G.A.P together with the Supply chain Blockchain application for durian products.

👉👉 The time to complete the Global G.A.P standard is 180 days, this work will be done by Global senior officers. The time to implement blockchain Supply chain Platform(Supply chain Management and Traceability) for 100 hectares durian is 180 days – 270 days.

Mr.Sang (The man standing) and LINA team, Global GAP team

According to the plan from 3 parties: Durian ranchers, Global GAP and LINA Network. The Durian fruits in the future will have 3 criteria:

👉👉 Vietnam farmers will have a benefit from durian exportation. Durian of Vietnam will meet the criteria exportation so that the brand name will be expanded to the world.

👉👉LINA NETWORK created the Supply chain on the Blockchain Platform with practical applications for Vietnamese products.

Global GAP expert (The man wearing the white shirt) sharing management experience

Meet the needs of the local market and international standards. Users are able to trace back the origin of the products, therefore the reputation of this product will be improved.

Thereby, the application of LINA Network will be an explosion in Vietnam and the world, and LINA will also earn more and more users and corporations’ trust.

👉👉 Global GAP stimulates the local economy growth by creating the standard to filter the clean and quality product with high competitive in Vietnam and abroad.

Durian plants are ready to be planted

In addition, Global GAP also eliminates the unqualified, fake products in the market. Then, the trust of users for Vietnamese products will be improved.

We could say that this 100 hectares Durian in the near future will be the “Case study” of clean products, agriculture with clean products built by 2 organizations: Global GAP and LINA NETWORK in digitizing production process on Blockchain.

Watch the video about LINA Network at Mr.Sang durian plants here.

 

Vietnamese

 

Global GAP cùng LINA Network triển khải xây dựng nền nông nghiệp 4.0 tại thị trường Việt Nam

 

Mừng đội tuyển Việt Nam vô địch Seagame sau 25 năm chờ đợi..

Hoà cùng niềm vui, LINA có một tin tốt gửi đến quý cộng đồng, nhà đầu tư:

Nhận tin mới tại LINA News: https://t.me/LinaNews

LINA Network kết hợp cùng Global GAP chính thức xây dựng thực tiễn mô hình Nông Nghiệp 4.0 tại thị trường Việt Nam.

Global GAP là một tổ chức toàn cầu (Hơn 140 văn phòng trên toàn thế giới) với mục tiêu cốt lõi là xây dựng nền nông nghiệp an toàn, bền vững trên toàn cầu.

👉👉 Được biết, vào tháng 6/2018, tại Diễn Đàn Kinh Tế do Ban kinh tế Trung Ương kết hợp cùng văn phòng Chính Phủ chủ trì toạ đàm về Nông Nghiệp thời 4.0…

Chủ tịch LINA NETWORK – Ông Vũ Trường Ca cùng Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch tập đoàn công nghệ FPT đã từng đưa ra nhận định: “Chỉ có ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ 4.0 hiện nay mới giải quyết tối ưu được bài toán nông sản Việt Nam trong câu chuyện được mùa mất giá, được giá lại mất mùa”.

Ông Vũ Trường Ca tại sự kiện Industrial Summit 4.0

Đây vẫn là bài toán khó của ngành Nông Nghiệp tại Việt Nam nói chung và xuất khẩu sẽ là phương án giải quyết tốt nhất cho vấn đề nói trên. Tuy nhiên, để xuất khẩu được một mặt hàng nông sản vẫn và câu chuyện lắm nhiêu khê đối với người nông dân

Trên thực tế, tiêu chuẩn xuất khẩu ở mỗi Quốc gia mỗi khác, vậy làm sao định hình được tiêu chí chung hoặc tiêu chí xuất khẩu ở mức căn bản nhất dành do một khu vực nào đó trên thế giới nhập quy định. Ví dụ, ASIA, EU, UK… xét quy mô toàn cầu!

👉👉 Và hôm nay, dựa trên nhu cầu chung của thị trường, mong muốn của người nông dân, tiềm năng của ngành nghề, LINA NETWORK sẽ kết hợp cùng Global GAP xây dựng thực tiễn mô hình sản xuất Nông Nghiệp 4.0, điển hình là mô hình trồng và thu hoạch sầu riêng.

Đường vào vườn sầu riêng

Với diện tích 100 hecta cây trồng Sầu Riêng (Doanh thu 2018, chỉ với 28 Hecta khai thác, Ông Sang – chủ vườn, đã thu được 800 tấn sầu riêng, giá trị kinh tế khoản hơn 15 triệu USD bao gồm sầu riêng chuẩn bị được khai thác) đã khai thác tại Cam Ranh – Nha Trang.

 

Theo đó, LINA sẽ cùng Global GAP xây dựng tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P đi kèm là ứng dụng Blockchain SupplyChain cho quy trình khai trồng và khai thác sầu riêng.

👉👉 Dự kiến, thời gian đạt tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P do chuyên viên cấp cao của Global GAP nhận định là 180 ngày. Thời gian hoàn thành nền tảng Blockchain Supplychain (Quản lý chuỗi cung ứng và Truy xuất nguồn gốc sản phẩm) cho 100 hecta sầu riêng là 180 ngày – 270 ngày.

Anh Sang, chủ trang trại và đội ngũ LINA, Global GAP

Theo kế hoạch chung từ 3 bên: Chủ trang trại Sầu Riêng, Global GAP và LINA NETWORK, những quả sầu riêng tiếp theo trong tương lai sẽ có 3 đủ tiêu chí:

👉👉 Nhà Nông được lợi vì nông sản Việt có thể tìm thấy  điều kiện Cần & Đủ để có thể đáp ứng tiêu chí xuất ngoại, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị kinh tế, góp phần nâng cao về thương hiệu, chất lượng cho mặt hàng chiến lược của địa phương nói riêng, Việt Nam nói chung.

👉👉 LINA NETWORK tạo ra được Platform Blockchain SupplyChain 4.0 có ứng dụng thực tế dành cho nông sản Việt.

Chuyên gia từ Global GAP (Áo sơ mi trắng) chia sẻ kinh nghiệm quản lý việc canh tác hiệu quả đối với cây trồng

Đáp ứng theo đúng nhu cầu của thị trường địa phương nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn Quốc tế. Giúp người dùng có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm thông qua công nghệ 4.0. Yên tâm, tin dùng sản phẩm..

Qua đó, việc bùng nổ thị trường trong việc ứng dụng nền tảng Blockchain của LINA được nhanh chóng được áp dụng trên diện rộng, quy mô lớn tại Việt Nam.

👉👉 Global GAP thúc đẩy được đặc tính chung của nông sản sạch, chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế. Thúc đẩy nền kinh tế địa phương, khu vực, đem lại giá trị kinh tế cao dành cho nhà nông Việt.

Hạn chế, loại bỏ nông sản kém chất lượng vì phải chạy theo giá trị kinh tế bằng những phương pháp thúc đẩy quá trình sinh trưởng sản phẩm bằng chất hoá học. Tiêu chuẩn Global GAP giúp nhà Nông đảm bảo cân bằng hệ sinh thái môi trường, an sinh xã hội, sức khoẻ người dùng!

Cây sầu riêng sắp được gieo trồng theo tiêu chuẩn mới

Có thể nói, 100 hecta sầu riêng 4.0 trong tương lai gần sẽ là “Case study” nông nghiệp sạch, nông nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn nhập khẩu quốc tế đầu tiên tại Việt Nam khi được hỗ trợ mạnh mẽ về công nghệ bởi hai đơn vị: Global GAP và LINA NETWORK trong việc số hoá quy trình sản xuất lên nền tảng 4.0, Blockchain.

Xem video tại đây: https://youtu.be/2ozXrkjvPBo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close