Three Thailand Corporations using Blockchain solution of LINA Network

Đọc tin này bằng Tiếng Việt

 

[Tiếng Việt bên dưới]

At the 2018 Spring Agriculture Forum with the topic “Transparency of supply chain with Blockchain technology” held on April 24, LINA Network Joint Stock Company introduced a practical application of Blockchain technology aimed at the transparency of source and product quality. LINA Supply Chain is in a Blockchain technology ecosystem including many business and users, called LINA Network.

“LINA Network is a technology platform built on Blockchain. However, the LINA platform is optimized by Hybrid design. Therefore, LINA Supply Chain is able to track product source in real time, ”said Vu Truong Ca, Chairman of the stock company LINA Network.

LINA Network representative and 3 Corporation signing a Cooperation Agreement

LINA Supply Chain allows customers able to see the source of product transparently. With the traditional supply chain, there will always be “blind spots” on the chain, for example, the sellers send enough orders, or does the cargo ship dock or not? Blockchain can allow you to see in detail where the property in the system is and statement, at any time, who is keeping the product.

LINA’s also able to help organizations in the supply chain “predict” when the product comes to where it will be and in the meantime. For example, Toyota uses Blockchain to track thousands of parts that are moved across many countries and factories in real time to optimize the automotive assembly process.

Along with that is the ability to trace the product source. Because Blockchain data is completely transparent to everyone and updated almost instantly. Therefore, the origin of the product can be traced almost anytime and anywhere.

“Currently, LINA Network has reached an agreement to cooperate with 3 major agricultural corporations in the world. Specifically, ChokChai Group, the largest dairy farming group in Southeast Asia, committed applications in milk and milk products production, SAP Siam Food International Co. Ltd and AIM THAI Group applied in monitoring fruit-processed products “, representative of LINA Network said.

[Tiếng Việt]

BA TẬP ĐOÀN LỚN CỦA THÁI LAN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN CỦA LINA NETWORK

Tại Diễn đàn Nông nghiệp mùa Xuân 2018 với chủ đề “Minh bạch hóa chuỗi cung ứng bằng công nghệ Blockchain” được tổ chức ngày 24/4,  Công ty cổ phần LINA Network đã giới thiệu một ứng dụng thực tiễn của công nghệ Blockchain nhằm minh bạch hóa nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. LINA Supply Chain nằm trong một hệ sinh thái công nghệ Blockchain bao gồm nhiều nhà kinh doanh và người dùng, có tên gọi LINA Network.

“LINA Network là một nền tảng công nghệ được xây dựng trên Blockchain. Tuy nhiên, nền tảng LINA được tối ưu hóa bằng thiết kế Hybrid, hay tạm gọi là thiết kế “lai”. Nhờ vậy, LINA Supply Chain đảm bảo được việc theo dõi nguồn gốc một sản phẩm nào đó trong thời gian thực”, ông Vũ Trường Ca, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LINA Network cho biết.

Đại diện LINA Network và 3 tập đoàn Thái Lan ký thoả thuận hợp tác.

Nền tảng LINA khi áp dụng vào thực tiễn trong chuỗi cung ứng cho phép khả năng hiển thị minh bạch. Với chuỗi cung ứng thông thường sẽ luôn có các “điểm mù” (blind spot) trên chuỗi (chain), ví dụ liệu người bán có gửi đủ đơn đặt hàng hay không, hay tàu chở hàng cập bến hay chưa? Blockchain có thể cho phép thể hiện chi tiết 1 tài sản  trong hệ thống đang ở đâu và ở trạng thái nào, tại bất kỳ thời điểm nào, ai đang nắm quyền lưu giữ sản phẩm đó.

LINA cũng có khả năng tối ưu giúp các tổ chức trong chuỗi cung ứng có thể “dự đoán” được là khi sản phẩm đến nơi sẽ có trạng thái như thế nào và trong thời gian nào, qua đó tối ưu hóa  được quy trình. Ví dụ, Toyota sử dụng Blockchain để theo dõi hàng ngàn bộ phận được di chuyển qua nhiều quốc gia, nhà máy trong thời gian thực để qua đó tối ưu quá trình lắp ráp ô tô.

Cùng với đó là khả năng truy xuất nguồn gốc. Vì dữ liệu trong Blockchain là hoàn toàn minh bạch với tất cả mọi người và được cập nhật gần như tức thời. Vì vậy, có thể truy xuất nguồn gốc của sản phẩm gần như mọi lúc ở mọi thời điểm và ở bất cứ đâu.

“Đến thời điểm hiện tại, LINA Network đã đạt được thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với 3 tập đoàn nông nghiệp lớn trên thế giới. Cụ thể, tập đoàn ChokChai, tập đoàn chăn nuôi bò sữa lớn nhất Đông Nam Á, phạm vi ứng dụng trong các dây chuyển sản xuất và cung ứng sữa và các chế phẩm từ sữa. Tập đoàn S.A.P Siam Food International Co. Ltd, và Tập đoàn AIM THAI, ứng dụng trong việc theo dõi sản phẩm chế biến từ trái cây”, đại diện LINA Network cho biết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close