Nền tảng truy xuất nguồn gốc cho Nông nghiệp đầu tiên trên Blockchain

"83.8% người tiêu dùng tin rằng thực phẩm bày bán không đảm bảo vệ sinh an toàn." - Theo báo cáo của Bộ Công Thương Việt Nam.

Lina FarmTrust là lời khẳng định chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp tới người tiêu dùng.

New call-to-action

Tích hợp tiêu chuẩn quốc tế

Hỗ trợ nhà nông ghi chép hoạt động trồng trọt theo tiêu chuẩn quốc tế dưới sự tư vấn của chuyên gia đến từ tổ chức nông nghiệp quốc tế. Cho phép trích xuất dữ liệu nhật ký trồng trọt để đăng ký chứng chỉ, truy tìm nguyên nhân khi có sự cố phát sinh với nông sản và giúp nhà nông tiếp cận chứng nhận dễ dàng hơn.

Quản lý tồn kho hiệu quả

Kiểm soát nguyên liệu đầu vào (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng,...) và thành phẩm một cách dễ dàng theo số lượng, kho lưu trữ, ngày nhập hàng và ngày hết hạn của từng lô nguyên vật liệu. Cho phép trích xuất dữ liệu và thông báo tới nhà nông khi có lô hàng sắp hết hạn.

Ước tính sản lượng thu hoạch dự kiến

Quản lý đầu ra nông sản hiệu quả hơn nhờ tính năng ước tính tổng sản lượng thu hoạch, sản lượng thấp nhất và sản lượng cao nhất trên từng lô đất trồng dựa trên các yếu tố về số lượng cây trồng, số tuổi cây, hồ sơ sức khỏe và điều kiện chăm sóc. Dự kiến doanh thu cho từng mùa vụ và kiểm soát giá nông sản chặt chẽ.

Truy xuất nguồn gốc nông sản

Nền tảng truy xuất nguồn gốc đáng tin cậy nhờ đặc tính minh bạch và bất biến của công nghệ Blockchain. Cho phép trích xuất đầy đủ thông tin về hàm lượng nguyên vật liệu được sử dụng qua từng mùa vụ và lô sản phẩm thu hoạch nhằm đảm bảo chất lượng nông sản và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Quốc Tế Hóa Chất Lượng Nông Sản Việt Cùng Lina FarmTrust

Giải đáp thắc mắc cùng chuyên gia của Lina FarmTrust.

Khám phá kho kiến thức về Nông nghiệp 4.0.

New call-to-action
viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt