• 30

“Alliance E-Government 4.0” will be soon established

Đọc tin này bằng Tiếng Việt

In the framework of the TECHFEST Vietnam 2018 Event, held in Da Nang City, a group of experts from many countries approved intense the idea of forming a Government 4.0.

As mentioned, TECHFEST Vietnam 2018 led by the Ministry of Science and Technology, in collaboration with other ministries, socio-political organizations organized with the main orientation: “Creative Startup – Global Connection “.

The highlight of Event is the participation of technology partners in many regions around the world, such as Singapore, Malaysia, Korea, Japan, India, New Zealand, Swirzerland, Germany …

At the workshop on “E-Government 4.0”, an expert suggested the establishment of “Alliance E-Government 4.0”. Because once the alliance is born and active, it will speed up the development of the 4.0 platform at current stage.

In addition, large national projects such as the E-Government 4.0 will soon be deployed on a large scale, reducing the time and construction costs. Please review the article “Proposal to establish Alliance E-Government”. Click here for details.

According to Mr. Vu Truong Ca – Director of Blockchain Research Institute in the South and Chairman of LINA NETWORK, who is the member has pioneered and strongly proposed this idea at TECHFEST 2018 Event. After that, Mr. Vu Truong Ca‘s proposal was supported by many experts, agreed to vote absolutely that should establish an Alliance E-Government 4.0. These technology experts include:

 • Mr. Vu Truong Ca – Director of South Blockchain Research Institute and Chairman of LINA NETWORK . LINA NETWORK is one of the leading companies in Vietnam specializing in Blockchain, AI and Big Data.
 • Mr. Jaewon Peter Chun – Managing Director of XnTree Asia, which operates in two main areas: Level-X Design, set up a technology cluster, supporting and hatching startups; and Establishment of Seed ~ Series B funding in high tech startups. In the past, Mr. Jaewon Peter Chun has been an expert in Stanley, New York, USA; Co-pilot of the Smart City pilot project for two major cities in Korea (Busan Metropolitan City and Sejong City), Manager at global technology company Accelerator. With his experience, he accepted the invitation to be a specialist for the 4.0 industry village with the desire to support and promote the development of startups in Vietnam.
 • Mr. Youtam Tzuker, founder of Tech7, a technology expert from Israel
 • Mr. Mitchell Pham – President of FintechNZ Association in New Zealand
 • Mr. Yaakov Netanyahu – Head of Harish Municipality, Israel government
 • Mr. Emmet McElhatton – Head of Government G2G Project in New Zealand
 • Mr. Leigh Founders – LINA Network Advisor – Head of Digital Transformation of Emirates NBD from Dubai
 • And many other members from India, Japan …

On the next session, experts have a more in-depth discussion on what to do right within the E-Government 4.0 Project. These are: activity orientation, membership of alliances in many countries, headquarters, organizational principles, extension of connections, personnel training, support methods and other regulations.

After reaching consensus, the “Alliance E-Government 4.0”  will be formally established in the coming days in Israel.

 


Version of Vietnam

Liên minh Chính Phủ Điện Tử 4.0 sẽ sớm thành lập

Trong khuôn khổ sự kiện TechFesh Việt Nam 2018 được tổ chức tại Thành Phố Đà Nẵng, nhóm chuyên gia công nghệ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã nhiệt liệt và tán thành ý kiến thành lập liên minh Chính Phủ 4.0.

Như đã đề cập trước đây, tại TechFesh Việt Nam 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cùng các Bộ ngành, các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức với định hướng chủ đạo: “Khởi nghiệp sáng tạo – Kết nối toàn cầu”.

Điểm nổi bật của sự kiện vừa qua chính là sự tham gia của nhiều đối tác công nghệ trong khu vực và khắp nơi trên thế giới như Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, New Zealand, Swirzerland, Đức… trong các chuỗi hoạt động.

Tại phiên hội thảo về chủ đề “Chính Phủ Điện Tử 4.0”, đã có chuyên gia cho ý kiến nên thành lập “liên minh Chính Phủ Điện Tử 4.0”. Vì, một khi liên minh ra đời và đi vào hoạt động lâu dài, nó sẽ góp phần tương trợ, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển nền tảng 4.0 ở giai đoạn hiện tại.

Ngoài ra, những dự án lớn, tầm cỡ quốc gia như Chính Phủ Điện Tử 4.0 sẽ sớm được giải quyết trên diện rộng, rút ngắn được thời gian kèm chi phí xây dựng. Mời xem lại tin bài “Đề xuất thành lập liên minh chính phủ điện tử” tại đây.

Theo đó, ông Vũ Trường Ca – viện trưởng Viện nghiên cứu Blockchain miền Nam, kiêm chủ tịch Tập đoàn LINA NETWORK là thành viên đã tiên phong và mạnh dạn đề xuất ý kiến trên tại sự kiện TechFesh 2018. Ngay sau đó, đề xuất của ông Vũ Trường Ca được rất nhiều chuyên gia ủng hộ, đồng thuận biểu quyết tuyệt đối nên thành lập liên minh Chính Phủ Điện Tử 4.0. Nhóm chuyên gia công nghệ gồm có:

 • Ông Vũ Trường Ca – viện trưởng Viện nghiên cứu blockchain miền Nam, kiêm chủ tịch Tập đoàn LINA NETWORK. LINA NETWORK là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Blockchain, AI và Big Data.
 • Ông Jaewon Peter Chun – Giám đốc điều hành XnTree Asia, công ty hoạt động trên hai lĩnh vực chính là: Thiết kế Level-X, thành lập cụm công nghê, hỗ trợ và nuôi dưỡng các startup; Thành lập quỹ đầu tư: Seed ~ Series B trong các công ty khởi nghiệp công nghệ cao. Trong quá khứ, ông Jaewon Peter Chun đã từng tham gia làm chuyên viên của Stanley, New York, Hoa Kỳ; Đồng quản lý dự án thí điểm quốc gia Smart City cho 2 thành phố lớn ở Hàn Quốc (Thành phố thủ phủ Busan) và Thành phố Sejong), quản lí công ty công nghệ toàn cầu Accelerator. Bằng kinh nghiệm của mình, ông Peter Chun nhận lời mời làm chuyên gia cho làng công nghiệp 4.0 với mong muốn hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển các startup Việt Nam.
 • Ông Yotam Tzuker nhà sáng lập dự án Tech7, chuyên gia công nghệ đến từ Israel
 • Ông Mitchell Pham – Chủ tịch hiệp hội FintechNZ tại Newzeland
 • Ông Yaakov Netanyahu – Head of Harish Municipality, Israel government
 • Emmet McElhatton – Head of Project G2G of Government in New Zealand
 • Leigh Founders – LINA Network Advisor – Head of Digital Transformation of Emirates NBD from Dubai
 • Và nhiều thành viên khác trong nhóm liên minh đến từ Ấn Độ, Nhật Bản…

Trong phiên họp tiếp theo của các chuyên gia công nghệ đầu ngành thuộc nhóm “liên minh” đã có phiên thảo luận sâu hơn về những việc phải giải quyết ngay trong đề tài Chính Phủ Điện Tử 4.0. Đó là: định hướng hoạt động, xây dựng thành viên liên minh ở nhiều quốc gia, trụ sở, nguyên tắc tổ chức, mở rộng kết nối, công tác đào tạo nhân sự, cách thức hỗ trợ, các quy định khác….

Được biết, sau khi thống nhất ý kiến chung, nhóm liên minh Chính Phủ Điện Tử 4.0 sẽ chính thức được thành lập trong những ngày tới đây tại quốc gia Israel.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close