Sticky

Breaking news: The “Giant” GS1 has a handshake with LINA NETWORK in Applying Supply Chain on Blockchain

Đọc tin này bằng Tiếng Việt

[Vietnamese below]

Recently, GS1 (a non-profit organization, GS1 has been established for over 40 years with more than 111 representative offices worldwide) has officially signed a contract with LINA NETWORK in Supply Chain application. Accordingly, LINA NETWORK will officially become a Platinum member – “Platinum” in the GS1 organization’s global alliance.”

GS1 – The Product  Standard Revolution through Barcode

Every day in the world, there are at least 5 billion Barcodes scanned by machines and users. However, few people know that most of the barcodes in the other 5 billion figure by the GS1 and defined according to a separate standard.

Some bar codes that we have seen on handy products in life such as Beer cans, cans of soft drinks, food cover which sold on a supermarket shelf; or components, accessories of computers imported from abroad … All have different barcode rules, also known as Product Standards.

Pic 1: GS1 representative talked about the benefits of Barcode at the present time, hoping to find a comprehensive solution to enhance the features of BarCode ecosystem in the future.

Regulations on Standards (BarCode) products in each country are different. Therefore, the trade of goods and identification of product attributes will encounter a lot of trouble without a common set of standards specified for the category.

Therefore, Barcode is a small tool, with modest features but its influence can change the order of the world in many different angles, especially promoting the development of the transnational economy.

Pic 2: GS1 publication with over 111 offices is available worldwide.

With more than 40 years of establishment, 30 years of experience in the field of shaping the bar code standards for millions of different companies worldwide, GS1 has unintentionally connected, strongly promoting the multinational business economy quietly.

In addition, the bar codes today do not only stop at defining the standard of goods but also help users identify many other values such as:

– Support for companies, enterprises to operate more effectively

– GS1’s barcode creates more advantage for businesses in managing the supply chain product basically.

– Facilitate new services for consumers (knowing the origin of products, production date, expiry date …)

– Barcodes help users and businesses identify fake and real goods

– Barcodes play an important role in taking care of users’ health and patients

– Ensuring safety for users

– Barcodes help to exchange the information worldwide fastly, smoothly, without paperwork because all of them are in a common data system.

– GS1’s bar codes help us easily to trace the origin of any product on a global scale.

Strategic handshake to create a new code of Bar Code

Through GS1 standards, information is encrypted – BarCode is used to supply chain management. However, at the present time, GS1 is still in the process of bringing BarCode to a new level, providing a lot of supportive value for supply chain management.

And when mentioning Supply Chain, LINA NETWORK – startup from Vietnam is one of the rare enterprises in the world operating this technology. According to the announcement, from July to September 2019, Supply Chain running on the Blockchain platform of LINA NETWORK will officially be applied into the first company which had signed cooperation contracts with LINA in 2018, for practical operation.

Pic 3: Mr. Nguyen Dang Trieu Thien (right) – CEO LINA NETWORK take a picture with Pravith Chotiprayanakul (left) – CEO GS1 in Thailand office strategic contract signing ceremony.

It is known that representatives of GS1 Thailand and LINA NETWORK had a period of negotiation on cooperation forms. And recently, both parties have officially signed a contract to become a strategic partner in the development of Blockchain Supply Chain application. And beyond that, businesses are driving applications into GS1’s BarCode ecosystem.

The question is, why does GS1 need LINA NETWORK’s Supply Chain application and vice versa?

First of all, we must know that GS1 is considered to be the world leader in the production of product standards for millions of companies today. If GS1 cooperates with LINA NETWORK, the Supply Chain application can help millions of companies today to manage their product supply chain more reasonably and efficiently.

Pic 4: Mr. Huynh Nhat Duat (a man with glasses) – Supply Chain Head Manager from LINA NETWORK meeting with GS1’s representative in conducting the bilateral cooperation.

Importantly, while enterprise applies the Supply Chain application into their system, they will save a lot of operating costs, time, manpower, differentiate product … According to the calculations of Supply chain’s experts, if the enterprise uses Supply Chain application, its revenue will increase by 30% compared to before.

Video meeting between GS1’s CEO and LINA NETWORK:

https://www.youtube.com/watch?v=FYId2Q3Gr1c&feature=youtu.be

Now, if the GS1 and LINA NETWORK began to cooperate, just through Barcode almost all the problems will be resolved for both parties, from product standards; Supply chain management; Traceability of products; Anti-counterfeiting; Dirty food; Enterprises can implement marketing campaigns in market research through Barcode …

For GS1, with more than 111 offices around the globe, GS1 Thailand is confident to support LINA NETWORK in the Supply Chain application on Blockchain into companies that have the need…

Pic 5: LINA NETWORK becomes the first Platinum Partner  https://www.gs1th.org/partners-en/

 

Also at the signing ceremony of the strategic partnership, Mr. Pravith Chotiprayanakul CEO of GS1 commented on the cooperation relationship with LINA NETWORK  as follows:

“As the head of the GS1 organization in the Thai market, I think this partnership is very valuable. We – GS1 take on the role of forming Barcode standards for the business community and users worldwide. So, over the years, we have put them together to create a common standard. This standard has helped the world economy develop strongly. Now, we are honored to announce that the Supply Chain application – Block Chain based on LINA NETWORK can help our GS1 to re-define BarCode and bring the Barcode to a higher level with immutable values.”

 

 

 

[Vietnamese]

Chấn động: Người “khổng lồ” GS1 chính thức bắt tay cùng LINA NETWORK trong việc ứng dụng Supply Chain

Mới đây, GS1 (Tổ chức phi lợi nhuận, GS1 đã thành lập được hơn 40 năm với hơn 111 văn phòng đại diện trên toàn thế giới) đã chính thức đặt bút kí hợp đồng cùng LINA NETWORK trong việc ứng dụng Supply Chain. Theo đó, LINA NETWORK sẽ chính thức trở thành thành viên cao cấp -“Platinium” trong liên minh đối tác của tổ chức GS1 trên toàn cầu.

GS1 – Cuộc cách mạng về tiêu chuẩn hàng hoá thông qua những mã vạch

Mỗi ngày trên thế giới có ít nhất 5 tỷ Mã vạch được quét bởi máy móc và người dùng. Tuy nhiên, ít ai biết được, phần lớn những mã vạch trong con số 5 tỷ kia lại do tổ chức GS1 tạo ra và quy định nó theo một tiêu chuẩn riêng.

Một số mã vạch mà chúng ta đã từng nhìn thấy trên những sản phẩm tiện dụng trong đời sống như: Chai bia; Lon nước ngọt; Túi thực phẩm bày bán trên kệ một siêu thị. Hoặc những Linh kiện, Phụ kiện của máy tính nhập khẩu từ nước ngoài về… Tất cả đều có một quy định về mã vạch khác nhau, hay còn gọi là Tiêu chuẩn sản phẩm.

Ảnh 1: Đại diện GS1 nói về những lợi ích của Mã vạch ở thời điểm hiện tại, mong muốn tìm ra giải pháp toàn diện để nâng cao các tính năng trong hệ sinh thái của BarCode ở tương lai.

Quy định về Tiêu chuẩn (BarCode: Mã vạch) sản phẩm ở mỗi quốc gia mỗi khác nhau. Chính vì thế, việc thông thương hàng hoá và nhận dạng thuộc tính sản phẩm sẽ gặp rất nhiều phiền phức nếu không có một bộ tiêu chuẩn chung được quy định cho các ngành hàng.

Chính vì thế, Mã vạch tuy là một công cụ nhỏ bé, có tính năng khiêm tốn nhưng sức ảnh hưởng của nó có thể thay đổi lại trật tự của thế giới ở nhiều góc độ khác nhau, nhất là thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xuyên quốc gia.

Ảnh 2: Tài liệu công bố của GS1 với hơn 111 văn phòng đang hiện diện trên toàn thế giới.

GS1 với hơn 40 năm thành lập, 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định hình các tiêu chuẩn chung về Mã vạch cho hàng triệu công ty khác nhau trên toàn cầu. GS1 đã vô hình kết nối, thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế thông thương đa quốc gia một cách thầm lặng.

Ngoài ra, Mã vạch ngày nay không chỉ dừng lại ở việc định nghĩa về tiêu chuẩn của hàng hoá mà nó còn giúp cho người dùng nhận biết được rất nhiều giá trị khác như:

  • Trợ giúp cho các công ty, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn
  • Mã vạch của GS1 tạo nhiều thuận lợi cho bên kinh doanh trong việc quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm ở mức căn bản
  • Tạo thuận lợi trong các dịch vụ mới cho người tiêu dùng (biết xuất xứ nguồn gốc sản phẩm, ngày sản xuất, hết hạn sử dụng…)
  • Mã vạch giúp cho người dùng, doanh nghiệp nhận biết được hàng giả, hàng thật
  • Mã vạch đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ người dùng, bệnh nhân
  • Đảm bảo sự oan toàn cho người dùng
  • Mã vạch giúp thông tin trao đổi trên phạm vi toàn cầu nhanh, trôi chảy… không tốn giấy tờ vì tất cả đã nằm trong một hệ thống mạng (data-sever) chung
  • Các mã vạch của GS1 giúp cho chúng ta có thể dễ dàng truy tìm nguồn gốc của bất kì sản phẩm nào trên phạm vi toàn cầu…

Bắt tay chiến lược nhằm tạo ra một quy định mới về Mã Vạch

Thông qua các tiêu chuẩn được qui định bởi GS1, thông tin được mã hóa – BarCode được sử dụng để phục vụ cho việc quản lý chuỗi ung ứng. Tuy nhiên, đến giai đoạn hiện tại, GS1 vẫn đang trong giai đoạn đưa BarCode lên một tầm cao mới, cung cấp nhiều giá trị mang tính hỗ trợ cho việc quản lý chuỗi cung ứng

Và khi nhắc đến Supply Chain, LINA NETWORK – startup đến từ Việt Nam là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi trên thế giới đang vận hành công nghệ này. Theo công bố, từ tháng 7 đến tháng 9/2019 thì Supply Chain chạy trên nền tảng Blockchain của LINA NETWORK sẽ chính thức đưa vào tập đoàn đầu tiên trong chuỗi hợp đồng đã kí trong 2018 để vận hành thực tiễn.

Ảnh 3: Ông Nguyễn Đăng Triều Thiên (phải) – CEO LINA NETWORK chụp ảnh cùng ông Pravith Chotiprayanakul (trái) – CEO GS1 tại văn phòng Thái Lan trong buổi kí kết hợp đồng chiến lược của hai bên.

Được biết, đại diện GS1 Thái Lan và LINA NETWORK đã có khoảng thời gian thương lượng về các hình thức hợp tác. Và mới đây, cả hai bên đã chính thức kí hợp đồng làm đối tác chiến lược trong việc phát triển ứng dụng Supply Chain trên nền tảng Blockchain cho các tập đoàn do LINA NETWORK đã ký hợp đồng. Và xa hơn thế nữa, doanh nghiệp đang hướng ứng dụng vào vào hệ sinh thái BarCode của GS1

Câu hỏi đặt ra, tại sao GS1 lại cần ứng dụng Supply Chain của LINA NETWORK và ngược lại?

Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng, GS1 được đánh giá là tổ chức đứng đầu thế giới về việc đưa ra các tiêu chuẩn về hàng hoá sản phẩm cho hàng triệu triệu công ty hiện nay. Nếu như GS1 hợp tác cùng LINA NETWORK thì ứng dụng Supply Chain có thể giúp cho hàng triệu công ty hiện nay có thể Quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm của họ một cách hợp lý hơn, hiệu quả hơn.

Ảnh 4: Ông Huỳnh Nhật Duật (người đeo kính) – Trưởng dự án Supply Chain của LINA NETWORK hội thảo cùng đại diện GS1 trong việc triển khai hợp tác song phương.

Điều quan trọng, khi doanh nghiệp nào ứng dụng Supply Chain vào hệ thống, họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận hành doanh nghiệp, thời gian, nhân lực, tạo sự khác biệt về sản phẩm… Theo tính toán của các chuyên gia về Supply Chain, nếu như doanh nghiệp sử dụng ứng dụng Supply Chain thì doanh thu của đơn vị đó sẽ tăng lên 30% so với trước đây khi chưa sử dụng.

 

Mời xem video thật tế về cuộc hội thoại giữa CEO GS1 và LINA NETWORK:

https://www.youtube.com/watch?v=FYId2Q3Gr1c&feature=youtu.be

 

Giờ đây, nếu như GS1 và LINA NETWORK cùng bắt tay hợp tác, chỉ cần thông qua BarCode (Mã Vạch) gần như tất cả các bài toán sẽ được giải quyết cho cả hai bên, từ Tiêu chuẩn sản phẩm; Quản lý chuổi cung ứng; Truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Chống hàng giả; Thực phẩm bẩn; Doanh nghiệp có thể thực hiện các chiến dịch marketing trong việc nghiên cứu thị trường qua Mã vạch…

Về phía GS1, với hơn 111 văn phòng trên khắp toàn cầu, GS1 Thái Lan tự tin sẽ hỗ trợ tốt cho đơn vị LINA NETWORK trong việc ứng dụng Supply Chain trên nền tảng Blockchain vào các công ty đang có nhu cầu sử dụng Chuỗi quản lý cung ứng…

Ảnh 5: LINA NETWORK trở thành đối tác chiến lược cao cấp nhất trong chuỗi đối tác của GS1, kiểm tra nguồn tại: https://www.gs1th.org/partners-en/

 

Cũng tại buổi lễ kí hợp đồng đối tác chiến lược, ông Pravith Chotiprayanakul CEO của GS1 đã nhận định về mối quan hệ hợp tác với đơn vị LINA NETWORK như sau:

“Với tư cách là người đứng đầu tổ chức GS1 tại thị trường Thái Lan, tôi nghĩ rằng mối quan hệ hợp tác này rất có giá trị. Chúng tôi – GS1, đảm nhận vai trò hình thành các tiêu chuẩn về Mã vạch cho cộng đồng doanh nghiệp và người dùng trên toàn thế giới.

Vì thế, bao năm qua, chúng tôi đã gắn kết họ lại với nhau để tạo ra một quy định chung về tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này đã giúp cho nền kinh tế thế giới phát triển một cách mạnh mẽ. Giờ đây, chúng tôi vinh dự rằng công bố rằng, ứng dụng Supply Chain trên nền tảng Blockchain của LINA NETWORK đang phát triển có thể giúp cho GS1 chúng tôi tái định nghĩa mới về BarCode vừa đưa Mã vạch lên một tầm cao hơn nữa với những giá trị bất biến.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close