THESE ARE EXCHANGE LIST THAT LINA TOKEN IS TRADED

Đọc tin này bằng Tiếng Việt
 1. Yobit Exchange:

LINA first exchange was chosen to list LINA token. At the time of listing, Yobit stood at the top of 15 Coinmarketcap. This trading platform was founded in 2015, this is a lot of investors around the world use and have a large volume of transactions.

Figure 1: LINA on Yobit

 

Currently, Yobit is supporting the LINA token transaction maximumly with 2 fiat pairs are LINA / USD and LINA/RUR (Russian) and 4 other coins: LINA/BTC, LINA/ETH, LINA/DOGE, LINA/WAVES

 1. IDCM exchange:

            IDCM is a decentralized cryptocurrency exchange established in 2017 based in Hong Kong and a Seychelles country, the island nation is a tax haven with good support for cryptocurrency. At the time of list LINA, this belong to the top 20 Coinmarketcap.

IDCM is a trading platform with full financial, technical and relationship potential. The founding team gathered many individuals from leading corporations, including NASA, McKinsey, GOOGLE, IBM, Goldman Sachs, Tencent, …. Moreover, this exchange has received capital support from eight wealthy funds, especially Soros Quantum Fund and Goldman Sachs.

IDCM is a decentralized and also concentrated trading exchange, so there are special advantages that other exchanges do not have:

 • High liquidity from IDC trading alliance
 • OTC support
 • Withdraw and deposit by VND, USD, HKD, CNY

This exchange has support to trade LINA token from 21st of Nov, 2018 with 2 pair LINA/ETH, LINA/BTC.

Figure 3: IDCM exchange

 1. Fatbtc exchange

Fatbtc a Bitcoin and cryptocurrency exchange which established in China, and the main activities and top exchanges in cryptocurrency Chinese market. FatBTC exchange is currently ranked 5th on Coimarketcap with a total volume of 24h up to 1.7 billion USD.

This exchange has support to trade LINA token from 24th of Nov, 2018 with 3 pair LINA/ETH, LINA/BTC, LINA/USDT.

Figure 4: Fatbtc

 1. Simex:

Simex is a cryptocurrency and stock investment trading exchange established in 2014 with headquarters in Russia. Simex exchange is the first exchange in Russia to register and is allowed to operate in the US market. Prestige is a top exchange in Russia and the 37 Coinmarrketcap ranks.

Simex advantage:

 • Acceptance of legal money: Simex platform supports the fiat of USD and RUB (Russian currency) in dealing with Bitcoin and altcoins. This is considered an advantage of the exchange because it will help new investors not have many difficulties when participating in the cryptocurrency market.
 • Multiple payment methods are supported, including credit card: Do exchanging accept payment through currency regulations, should assets of investors can be loaded and withdrawn from Simex in many ways each other such as: via credit/debit card (Visa and MasterCard), bank transfer, Webmoney, or via Yandex. There are different fees for each type of payment.

Currently, Yobit supporting the LINA token in 2 pairs: LINA/ETH, LINA/USDT.

 

Figure 5: Simex exchange

 1. P2PB2B exchange

P2PB2B is a cryptocurrency trading platform launched in 2018, registered in Estonia and headquartered in Switzerland.

Currently, the P2PB2B trading platform is located at 27 Coinmarketcap with 24-hour trading volume of more than $ 718 million and supporting LINA trading with 3 pairs: LINA/BTC, LINA/ETH, LINA/USDT.

Figure 6: P2PB2B exchange listing LINA

P2PB2B advantage:

 • High performance: P2PB2B’s outstanding feature is to support processing speeds of up to 10,000 transactions per second and 1,000,000 TCP connections.
 • Safe and secure: The P2PB2B platform applies integrated security such as Two-factor Authentication (2FA) through Google Authenticator, SSL protocol, using WAF (Web Application Firewall), which works like a screensaver of Web applications to detect and block hackers’ attacks. In addition, more than 95% of customer money is kept in a cold wallet, to bring the highest peace of mind for users and investors.
 1. BitMart Exchange

Sàn BITMART là sàn giao dịch crypto có pháp lý tại MỸ. BITMART đã được đăng ký chính thức là một Doanh nghiệp chuyên về Dịch vụ liên quan đến Tiền Tệ(MSB) sau khi được nhận giấy phép MSB với Mạng Thực thi chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Mỹ.  Hiện sàn đứng thứ 19 trên Coinmarketcap với volume 24/h là 968 triệu USD.

This exchange has support to trade LINA token from 1st of June, 2019 with 2 pairs: LINA/BTC và LINA/USDT.

Figure 7: LINA on Bitmart exchange

With the global market access strategy that LINA NETWORK has set a target to increase liquidity and enhance brand position as a leading Blockchain company in the world, LINA has chosen the top exchanges in the countries which have population interested in Blockchain in general and cryptocurrency in particular such as China, Russia, America …

With these efforts, the community LINA was recorded through trading volume indices and prices rose steadily up to 300% in the first 5 months of 2019.

Figure 8: LINA growth is above 100% within 2 months

Currently, LINA continues to negotiate with reputable exchanges with a large number of users and transactions on Coinmarketcap to bring more benefits to LINA investors.

 

[Vietnamese Version]

TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC SÀN TIỀN MÃ HÓA HỖ TRỢ GIAO DỊCH LINA TOKEN

 

 1. Sàn Yobit:

Là sàn LINA chọn đầu tiên để list LINA token. Tại thời điểm list, Yobit đứng top 15 Coinmarketcap. Sàn giao dịch này được thành lập năm 2015, đây là một sàn được rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới sử dụng và có khối lượng giao dịch lớn.

Hình 1: LINA trên sàn Yobit

 

Sàn hiện hỗ trợ giao dịch LINA tối đa với 2 cặp tiền pháp đinh là LINA/USD và LINA/RUR (rúp Nga) và 4 cặp coin khác: LINA/BTC, LINA/ETH, LINA/DOGE, LINA/WAVES

 1. Sàn IDCM:

            IDCM là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm 2017 có trụ sở tại Hongkong lẫn 1 quốc gia là Seychelles, quốc đảo này là thiên đường thuế với pháp luật hỗ trợ tốt cho tiền mã hóa. Tại thời điểm list LINA, sàn đứng top 20 Coinmarketcap.

IDCM là một sàn giao dịch có đầy đủ tiềm lực về tài chính, kĩ thuật và quan hệ. Đội ngũ sáng lập tập hợp nhiều cá nhân đến từ các tập đoàn hàng đầu, bao gồm NASA, McKinsey, GOOGLE, IBM, Goldman Sachs, Tencent,…. Hơn nữa, sàn giao dịch này vừa nhận được hỗ trợ vốn từ 8 quỹ đầu tư giàu có, đặc biệt là có cả Soros Quantum Fund và Goldman Sachs.

IDCM là sàn giao dịch phi tập trung và tập trung, do đó có những ưu điểm đặc biệt mà các sàn khác không có :

 • Khả năng thanh khoản cao từ liên minh sàn giao dịch IDCM
 • Có hỗ trợ OTC
 • Rút và Gửi Tiền bằng VND, USD, HKD, CNY

Sàn hỗ trợ giao dịch LINA từ ngày 21/11/2018 với 2 cặp LINA/ETH, LINA/BTC.

Hình 3: Sàn IDCM

 1. Sàn Fatbtc

Fatbtc là một sàn giao dịch Bitcoin và tiền mã hoá được thành lập tại Trung Quốc, và hoạt động chính và top đầu các sàn giao dịch tiền mã hóa ở thị trường Trung Quốc. Sàn FatBTC hiện đang đứng thứ 5 trên Coimarketcap với tổng volume 24h lên đến 1.7 tỉ USD.

Sàn hỗ trợ giao dịch LINA từ ngày 24/11/2018 với 3 cặp LINA/ETH, LINA/BTC, LINA/USDT.

Hình 4: Sàn Fatbtc list LINA

 1. Sàn Simex:

Simex là sàn giao dịch tiền mã hóa và đầu tư cổ phiếu được thành lập từ năm 2014 có trụ sở chính tại Nga. Sàn Simex là sàn đầu tiên tại Nga đăng ký và được phép hoạt động tại thị trường Mỹ. Là sàn uy tính thuộc top đầu của Nga và xếp hạng 37 Coinmarrketcap.

Ưu điểm sàn Simex:

 • Chấp nhận tiền pháp quy: Sàn Simex hỗ trợ các loại tiền pháp quy là USD và RUB (tiền tệ Nga) trong việc giao dịch với Bitcoin và các loại altcoin. Đây được coi là một lợi thế của sàn, bởi vì nó sẽ giúp các nhà đầu tư mới không gặp nhiều khó khăn khi tham gia thị trường tiền mã hóa.
 • Nhiều phương thức thanh toán được hỗ trợ bao gồm cả thẻ tín dụng credit card: Do sàn chấp nhận thanh toán qua các loại tiền pháp quy, nên tài sản của nhà đầu tư có thể được nạp và rút khỏi Simex theo nhiều cách khác nhau như: thông qua thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ (Visa và MasterCard), chuyển khoản ngân hàng, Webmoney, hoặc qua Yandex. Với mỗi loại hình thức thanh toán khác nhau sẽ có mức phí khác nhau.

Hiện sàn hỗ trợ hơn giao dịch LINA với 2 cặp LINA/ETH, LINA/USDT.

Hình 5: LINA trên sàn Simex

 1. Sàn P2PB2B

P2PB2B là một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số ra mắt trong năm 2018, được đăng ký tại Estonia và có trụ sở chính tại Thụy Sĩ.

Hiện tại tính đến thời điểm hiện tại, sàn giao dịch P2PB2B nằm vị trí 27  Coinmarketcap với khối lượng giao dịch 24h là hơn 718 triệu đô la và hỗ trợ hơn giao dịch LINA với 3 cặp LINA/BTC, LINA/ETH, LINA/USDT.

Hình 6: Giao diện sàn P2PB2B

Ưu điểm sàn P2PB2B:

 • Hiệu suất cao: Tính năng nổi bật của sàn P2PB2B là hỗ trợ tốc độ xử lý lên tới 10.000 giao dịch mỗi giây và 1.000.000 kết nối TCP.
 • An toàn và bảo mật tốt: Sàn P2PB2B áp dụng bảo mật tích hợp như Xác thực hai yếu tố (2FA) thông qua Google Authenticator, giao thức SSL, sử dụng phần mềm WAF (Tường lửa ứng dụng web), hoạt động giống như một màn hình bảo vệ của ứng dụng Web để phát hiện và chặn các cuộc tấn công của tin tặc. Ngoài ra, hơn 95% tiền của khách hàng được lưu giữ trong ví lạnh, để đem lại sự yên tâm cao nhất cho người dùng và nhà đầu tư.
 1. Sàn BitMart

Sàn BITMART là sàn giao dịch crypto có pháp lý tại MỸ. BITMART đã được đăng ký chính thức là một Doanh nghiệp chuyên về Dịch vụ liên quan đến Tiền Tệ(MSB) sau khi được nhận giấy phép MSB với Mạng Thực thi chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Mỹ.  Hiện sàn đứng thứ 19 trên Coinmarketcap với volume 24/h là 968 triệu USD.

Sàn hỗ trợ gia dịch LINA từ ngày 01/06/2019 với 2 cặp: LINA/BTC và LINA/USDT.

Hình 7: LINA vừa lên Bitmart

Với chiến lược tiếp cận thị trường toàn cầu mà LINA NETWORK đã đề ra mục tiêu tăng tính thanh khoản và nâng cao vị thế thương hiệu như là một công ty Blockchain hàng đầu thế giới, LINA đã chọn những sàn giao dịch top đầu những quốc gia có dân số quan tâm đến Blockchain nói chung và tiền mã hóa nói riêng như: Trung Quốc, Nga, Mỹ…

Với các nỗ lực đó, LINA đã được cộng đồng ghi nhận thông qua các chỉ số volume giao dịch và giá LINA token tăng dần đều lên tới 300% trong 5 tháng đầu năm 2019.

Hình 8: LINA tăng từ $0.03 lên $0.1 trong gần 2 tháng

Hiện nay LINA tiếp tục đàm phán với những sàn uy tín có lượng user và giao dịch lớn trên Coinmarketcap nhằm mang lại hơn nữa lợi ích cho nhà đầu tư LINA.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close