Liên hệ

Thông tin liên hệ

Phát triển kinh doanh với sự hỗ trợ từ mạng lưới đối tác quốc tế của chúng tôi.

Tham gia vào cộng đồng doanh nghiệp 4.0 trải rộng toàn thế giới.

  • Địa chỉ
    1435 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại
    (+84)  028 5412 3006
  • Email
    [email protected]
viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt