Câu hỏi thường gặp

Giải đáp những thắc mắc phổ biến về chúng tôi.

Xem hướng dẫn chi tiết chuyển LINA Token về ví Enjin TẠI ĐÂY

LINA Token được xây dựng trên nền tảng ERC-20, vì vậy các ví tiền mã hóa chứa được token ERC-20 như: ví lạnh, MEW, Trust, Enjin, Meta Mask v.v đều có thể dùng để lưu trữ LINA.

Lina token hiện đang được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền mã hóa (cryptocurrency) quốc tế như Bitmart, với các cặp giao dịch LINA/BTC, LINA/USDT.

Để giao dịch LINA Token sang VND, quý vị thực hiện các bước sau:

  1. Bán LINA Token sang BTC/ USDT trên sàn giao dịch Bitmart.com.
  2. Chuyển BTC/USDT lên các sàn giao dịch tiền mã hóa hỗ trợ VND như Remitano.com, Aliniex.com và thực hiện việc bán sang VND.
  3. Chuyển tiền về tài khoản ngân hàng cá nhân.

Xem hướng dẫn chi tiết bán LINA token sang tiền pháp định (VND) TẠI ĐÂY.

Lina token hiện đang được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền mã hóa (cryptocurrency) quốc tế như Bitmart, với các cặp giao dịch LINA/BTC, LINA/USDT.

Để mua LINA Token bằng VND, quý vị thực hiện các bước sau:

  1. Bán LINA Token sang BTC/ USDT trên sàn giao dịch Bitmart.com.
  2. Chuyển BTC/USDT lên các sàn giao dịch tiền mã hóa hỗ trợ VND như Remitano.com, Aliniex.com và thực hiện việc bán sang VND.
  3. Chuyển tiền về tài khoản ngân hàng cá nhân.

Xem hướng dẫn chi tiết bán LINA token sang tiền pháp định (VND) TẠI ĐÂY

Sàn giao dịch chính thức của LINA Token sẽ sớm được công bố.

LINA token là token nội tại của Lina Platform. LINA token sẽ được sử dụng làm token ứng dụng trong nền tảng Lina Review, FarmTrust và MarketTrust của Lina Network dưới dạng phần thưởng, dịch vụ hoặc đơn vị trao đổi giữa các bên trong hệ sinh thái.

Tổng số lượng LINA token được tạo ra là 900,000,000.

Trong đó:

  • 300,000,000 LINA đã được cung cấp cho cộng đồng trong sự kiện tạo LINA token (LINA Token Generation Event – TGE).
  • 600,000,000 LINA sẽ được khóa trong Hợp đồng Thông minh (Smart Contract) và được mở khóa lần lượt hàng năm trong 10 năm (60,000,000 Token mỗi năm)

Vì vậy, hiện nay có khoảng hơn 300 triệu đã được phát hành. Tuy nhiên với chương trình Masternode và starnode khóa LINA của nhà đầu tư từ 2~10 năm, thì tổng số LINA ngoài thị trường còn khoảng 150 triệu LINA.

LINA Token is the intrinsic token of the Lina platform, based on Ethereum – a decentralized platform on Blockchain. Applications that are created on this platform are allowed to work exactly as it was programmed, which can not be cheated, moderated or intervened by a third party, thereby facilitating encrypted online contractual agreements.

Nền tảng Lina sẽ sử dụng một kiến trúc kết hợp hybrid architechture kết nối giữa mạng chính công cộng của Ethereum (mainnet) với một hệ thống dịch vụ blockchain riêng tư với hiệu suất cao và có khả năng mở rộng, chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ để tương tác với LINA token.

Với cách thiết kế Hybrid này, hệ sinh thái Lina Network còn có thể mở rộng ra nhiều ngành công nghiệp khác. Lina Review và Lina Farmtrust, cũng như các sản phẩm khác trong Lina Network Ecosystem đều được thiết kế trên 1 Lina Core khác nhau để giải quyết các vấn đề cụ thể (specific use-case), thay vì xây dựng 1 nền tảng chung nên sẽ đảm bảo khả năng mở rộng (scale up) cho các use case đó.

Tất cả các “Lina Core” này đều sẽ được nối với Ethereum Mainnet và chỉ sử dụng duy nhất Lina token làm token nội tại cho toàn bộ hệ thống. Đối tượng khách hàng mà Lina Network Ecosystem hướng đến sẽ là các doanh nghiệp (enterprise) và chính phủ nên khả năng mở rộng của hệ thống được đặc biệt chú trọng trong quá trình thiết kế.

Như vậy Lina sẽ không chỉ giới hạn ở các sản phẩm hiện tại mà có thể tạo ra một hệ sinh thái rất lớn gồm nhiều giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn khác nhau trong xã hội, và khả năng mở rộng này là không giới hạn.

Lina Network đang sử dụng công nghệ nổi trội giúp tối ưu hóa nền tảng Blockchain, công nghệ cầu Hybrid.

Lina Hybrid là hệ thống trung gian, chịu trách nhiệm "kết nối" các Blockchain của các hệ thống Lina Core trong Lina Network Ecosystem với nhau, và với Ethereum Mainnet để xử lý các tác vụ liên quan tới Lina token.

Các token trên chuỗi riêng (private chain) và trên blockchain Ethereum có thể được hoán đổi tự động cho nhau. Qua đó, tài khoản trên ETH Smart Contract (với LINA token) có thể coi như là cổng thanh khoản của token trên chuỗi riêng. Cơ chế khóa trong Smart Contract sẽ được sử dụng để đảm bảo tính nhất quán của tài khoản trong ví người dùng trên nền tảng công cộng và nền tảng riêng.

viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt