Công Nghệ Mới

Nền tảng Lina sẽ sử dụng một kiến trúc kết hợp hybrid architechture kết nối giữa mạng chính công cộng của Ethereum (mainnet) với một hệ thống dịch vụ blockchain riêng tư với hiệu suất cao và có khả năng mở rộng, chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ để tương tác với LINA token.

Với cách thiết kế Hybrid này, hệ sinh thái Lina Network còn có thể mở rộng ra nhiều ngành công nghiệp khác. Lina Review và Lina Farmtrust, cũng như các sản phẩm khác trong Lina Network Ecosystem đều được thiết kế trên 1 Lina Core khác nhau để giải quyết các vấn đề cụ thể (specific use-case), thay vì xây dựng 1 nền tảng chung nên sẽ đảm bảo khả năng mở rộng (scale up) cho các use case đó.

Tất cả các “Lina Core” này đều sẽ được nối với Ethereum Mainnet và chỉ sử dụng duy nhất Lina token làm token nội tại cho toàn bộ hệ thống. Đối tượng khách hàng mà Lina Network Ecosystem hướng đến sẽ là các doanh nghiệp (enterprise) và chính phủ nên khả năng mở rộng của hệ thống được đặc biệt chú trọng trong quá trình thiết kế.

Như vậy Lina sẽ không chỉ giới hạn ở các sản phẩm hiện tại mà có thể tạo ra một hệ sinh thái rất lớn gồm nhiều giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn khác nhau trong xã hội, và khả năng mở rộng này là không giới hạn.

Lina Network đang sử dụng công nghệ nổi trội giúp tối ưu hóa nền tảng Blockchain, công nghệ cầu Hybrid.

Lina Hybrid là hệ thống trung gian, chịu trách nhiệm "kết nối" các Blockchain của các hệ thống Lina Core trong Lina Network Ecosystem với nhau, và với Ethereum Mainnet để xử lý các tác vụ liên quan tới Lina token.

Các token trên chuỗi riêng (private chain) và trên blockchain Ethereum có thể được hoán đổi tự động cho nhau. Qua đó, tài khoản trên ETH Smart Contract (với LINA token) có thể coi như là cổng thanh khoản của token trên chuỗi riêng. Cơ chế khóa trong Smart Contract sẽ được sử dụng để đảm bảo tính nhất quán của tài khoản trong ví người dùng trên nền tảng công cộng và nền tảng riêng.

Blockchain (Chuỗi khối) là một công nghệ mới nổi mà hoàn toàn có thể cải thiện ngân hàng, chuỗi cung ứng, và mạng lưới giao dịch khác và có thể tạo ra cơ hội mới cho sự đổi mới.

Các ngành kinh doanh có rất nhiều ví dụ về mạng lưới của các cá nhân và tổ chức hợp tác với nhau để cùng nhau tạo ra giá trị và làm giàu. Các mạng này hoạt động cùng nhau trong các thị trường trao đổi tài sản dưới hình thức hàng hóa và dịch vụ giữa những người tham gia.

Công nghệ Blockchain cung cấp nền tảng cho một sổ cái được chia sẻ linh động, có thể được áp dụng để tiết kiệm thời gian khi ghi lại các giao dịch giữa các bên, loại bỏ chi phí liên quan đến các bên trung gian và giảm rủi ro gian lận và giả mạo.

7 tính năng nổi bật của Blockchain: Minh bạch, bất biến, bảo mật, liên kết, chuẩn hóa, mọi lúc, mọi nơi.

Các sản phẩm của Lina Network đều được xây dựng trên Lina Network Platform, bao gồm 2 nền tảng blockchain được kết nối bằng công nghệ Lina Hybrid.

Mạng công cộng chính, phi tập trung (Public blockchain) Ethereum, sử dụng khái niệm hợp đồng thông minh, đã được chọn làm tầng thanh toán (settlement layer) phi tập trung của Nền tảng Lina với LINA token, qua đó đảm bảo tính minh bạch của các giao dịch thanh toán, các bài đánh giá và yêu cầu bỏ thầu (bid).

Mạng riêng tư, phi tập trung (Private blockchain) Lina Core(Nhân Lina) yếu tố quan trọng nhất của Nền tảng Lina có nhiệm vụ xử lý các tầng logic. Được phát triển dựa trên Ethereum Private (Lina Review) và Tendermint/Cosmos (Lina Farmtrust). Nó thúc đẩy hợp đồng thông minh trên blockchain để xây dựng một mạng lưới đáng tin cậy cho người dùng và giải quyết các vấn đề liên quan đến tính minh bạch, tính bất biến của các giải pháp.

After several updates in products technically, the Lina Network development team had published the newest Whitepaper in January of 2019. All public visitors can easily access it in this link.

viTiếng Việt
en_USEnglish viTiếng Việt